โรม ปัด พิธาปิยบุตร

“โรม” ปัด “พิธา-ปิยบุตร” ขัดแย้งโควตา ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลั่น “ก้าวไกล” ไม่แตก

“โรม” ปัด “พิธา-ปิยบุตร” ขัดแย้งโควตา ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ลั่น “ก้าวไกล” ไม่แตก