ถกเดือดคลิปตอกเสาเข็ม

ถกเดือดคลิปตอกเสาเข็ม ‘แพรรี่’ ถาม สำนักพุทธ ทำอะไรอยู่ ทีตัวเองแค่หัวเราะต้องไปสภา

ถกเดือดคลิปตอกเสาเข็ม ‘แพรรี่’ ถาม สำนักพุทธ ทำอะไรอยู่ ทีตัวเองแค่หัวเราะต้องไปสภา