เอสซี แอสเสท

เอสซี แอสเสท ยื่นโนติสทีวีดาวเทียม หยุดนำเสนอข่าวครอบครัวรัตนพันธ์ ให้ลบข้อมูลทิ้งทันที

เอสซี แอสเสท ยื่นโนติสทีวีดาวเทียม หยุดนำเสนอข่าวครอบครัวรัตนพันธ์ ให้ลบข้อมูลทิ้งทันที