เหตุการณ์ประตูผีเปิด ‘ศุกร์ 13’ อีกหนึ่งความเชื่อ และอาถรรพ์

เหตุการณ์ประตูผีเปิด ‘ศุกร์ 13’ อีกหนึ่งความเชื่อ และอาถรรพ์

เหตุการณ์ประตูผีเปิด ‘ศุกร์ 13’ อีกหนึ่งความเชื่อ และอาถรรพ วันศุกร์ที่ 13 ถือเป็นวันอัปมงคลตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ตะวันตก