สาวกะเหรี่ยง นั่งรถ 700 กม. หาหนุ่มอุดร

สาวกะเหรี่ยง นั่งรถ 700 กม. หาหนุ่มอุดร สุดท้ายขอบาย หลังเจอคำลวง-อึดเกินไป

สาวกะเหรี่ยง นั่งรถ 700 กม. หาหนุ่มอุดร สุดท้ายขอบาย หลังเจอคำลวง-อึดเกินไป