กลาง มี.ค.ฝนตกหนัก

สั่งสำรวจจุดน้ำท่วมขังนาน นัดถกรายเขตหาทางแก้-กลาง มี.ค.ฝนตกหนัก

กลาง มี.ค.ฝนตกหนัก