"สร้อยนาคี" EP.3

“นาว” ข้ามภพข้ามชาติตามหา “บลิว” ชายอันเป็นที่รัก “สร้อยนาคี” EP.3

“สร้อยนาคี” EP.3