สภาพอากาศวันนี้

สภาพอากาศวันนี้ 4 ภาคตอนบนเย็นฉ่ำ-ลมแรง 12 จว.ใต้ระวังฝนหนัก

สภาพอากาศวันนี้ 4 ภาคตอนบนเย็นฉ่ำ-ลมแรง 12 จว.ใต้ระวังฝนหนัก