ลุงแจ้ ยังไม่มั่นใจ DNA ตรงน้องต่อ

“ลุงแจ้” ยังไม่มั่นใจ DNA ตรง “น้องต่อ” ยอมรับเคยมีสัมพันธ์กับแม่เด็ก

“ลุงแจ้” ยังไม่มั่นใจ DNA ตรง “น้องต่อ”