มะพร้าวทะเล หรือ มะพร้าวแฝด

รู้จัก “มะพร้าวทะเล หรือ มะพร้าวแฝด” ราคาแสนแพง มีถิ่นกำเนิดจากที่ไหน?

รู้จัก “มะพร้าวทะเล หรือ มะพร้าวแฝด” ราคาแสนแพง มีถิ่นกำเนิดจากที่ไหน?