ซีเซียม-137

กรมการแพทย์เผยยังไม่พบผู้รับผลกระทบจาก ซีเซียม-137

กรมการแพทย์เผยยังไม่พบผู้รับผลกระทบจาก ซีเซียม-137