ตั๊ก บงกช

‘ตั๊ก บงกช’ ถูกแซะแรงดังเพราะเต้าไต่ รับหมั้นฟ้าแลบเจ้าสัวเพื่อกอบกู้หน้า

‘ตั๊ก บงกช’ ถูกแซะแรงดังเพราะเต้าไต่ รับหมั้นฟ้าแลบเจ้าสัวเพื่อกอบกู้หน้า