ตะวันฉาย

“ตะวันฉาย” หวด “ยูซูพอฟ” จอดยกแรก ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกสำเร็จ

“ตะวันฉาย” หวด “ยูซูพอฟ” จอดยกแรก ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกสำเร็จ