ชมพู่

“ชมพู่” เคยถูกโยงสามี “น็อต” มีบ้านเล็ก ก็แค่ตัวหนังสือ เลือกให้คุณค่ากับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่

“ชมพู่” เคยถูกโยงสามี “น็อต” มีบ้านเล็ก ก็แค่ตัวหนังสือ เลือกให้คุณค่ากับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่