ค่าฝุ่น PM 2.5

เช็กด่วน เช้านี้กรุงเทพฯ อ่วมหนัก ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน 70 พื้นที่

เช็กด่วน เช้านี้กรุงเทพฯ อ่วมหนัก ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน 70 พื้นที่