กับข้าวกับปลาโอ

“กับข้าวกับปลาโอ” คืออะไร?

กับข้าวกับปลาโอ