เปิดอาณาจักรหมื่นล้าน

เปิดอาณาจักรหมื่นล้าน “วิกรม กรมดิษฐ์” ซีอีโอใหญ่แห่งอมตะ

เปิดอาณาจักรหมื่นล้าน “วิกรม กรมดิษฐ์” ซีอีโอใหญ่แห่งอมตะ

เปิดอาณาจักรหมื่นล้าน “วิกรม กรมดิษฐ์” ซีอีโอใหญ่แห่งอมตะ หลังบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวให้กับมูลนิธิอมตะ กว่า 20,000 ล้านบาท ให้สังคม พบมีชื่อทำธุรกิจ-ถือหุ้นหลายบริษัท

“วิกรม กรมดิษฐ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ใช้โอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 70 ประกาศต่อสาธารณะว่า เขาเองได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินส่วนตัวให้กับมูลนิธิอมตะมูลค่ากว่า 95% ของทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ มูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท

ทั้งที่ดิน อาคาร คอนโดมิเนียม หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิอมตะ ซึ่งตนเองนั่งเป็นประธานมูลนิธิ พร้อมยอมรับว่าจะถอยจากบทบาทซีอีโอ ในอมตะฯ เพื่อไปเป็นที่ปรึกษาแทน
สำหรับข้อมูลของ บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชันฯ นั้น ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2550 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ
จากรายงานประจำปี 2564 มีบริษัทในเครือ และบริษัทร่วม 40 แห่งที่อมตะ คอร์ปอเรชัน ถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาพื้นที่พร้อมสาธารณูปโภค และการบริการ หรือดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง

เปิดอาณาจักรหมื่นล้าน วิกรม กรมดิษฐ์ ซีอีโอใหญ่แห่งอมตะ

“ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบข้อมูลของ “วิกรม กรมดิษฐ์” ผ่านระบบบริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร Creden Data จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามีชื่อในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ บนอาณาจักรอมตะอย่างน้อย 6 แห่ง รวมสินทรัพย์กว่า 26,817 ล้านบาท ดังนี้

 1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,150 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ ขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 สินทรัพย์รวม 19,119 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,064 ล้านบาท รายได้รวม 1,225 ล้านบาท รายจ่ายรวม 379 ล้านบาท ผลประกอบการกำไร 623 ล้านบาท
 2. บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทวันที่ 15 มิ.ย. 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 20.4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการบริการเช่าห้องพักและพื้นที่รับซักรีดและทำความสะอาดและโทรศัพท์ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 สินทรัพย์รวม 16.13 ล้านบาท หนี้สินรวม 13.24 ล้านบาท รายได้รวม 3.88 ล้านบาท รายจ่ายรวม 7.01 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุน 3.36 ล้านบาท
 3. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมโดยการประปาการจัดการน้ำเสีย ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 สินทรัพย์รวม 1,297 ล้านบาท หนี้สินรวม 673 ล้านบาท รายได้รวม 1,307 ล้านบาท รายจ่ายรวม 847 ล้านบาท ผลประกอบการกำไร 346 ล้านบาท
 4. บริษัท อมตะ แมนชั่น เซอร์วิส จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทวันที่ 15 พ.ย. 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มรับจ้างบริหารโครงการ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 สินทรัพย์รวม 8.7 ล้านบาท หนี้สินรวม 4.95 ล้านบาท รายได้รวม 8.1 ล้านบาท รายจ่ายรวม 10.1 ล้านบาท ผลประกอบการขาดทุน 1.93 ล้านบาท
 5. บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทวันที่ 21 มี.ค. 2518 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ประกอบธุรกิจการขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 สินทรัพย์รวม 2 ล้านบาท หนี้สินรวม 9,000 บาท รายได้รวม 881.40 บาท รายจ่ายรวม 9,705.82 บาท ผลประกอบการขาดทุน 8,824.42 บาท
 6. บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทวันที่ 5 มิ.ย. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 สินทรัพย์รวม 6,375 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,848 ล้านบาท รายได้รวม 1,077 ล้านบาท รายจ่ายรวม 514 ล้านบาท ผลประกอบการกำไร 500 ล้านบาท

ส่วนการถือหุ้นของ “วิกรม กรมดิษฐ์” ฐานเศรษฐกิจได้ตรวจสอบข้อมูลผ่าน Creden Data พบข้อมูลการถือหุ้นของซีอีโอ อมตะฯ อย่างน้อย 5 แห่ง ดังนี้

 1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • วัตถุประสงค์ : ขายอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
 • อันดับที่ : 1
 • จำนวนหุ้น : 301,652,396 (26.23%)
 1. บริษัท อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
 • วัตถุประสงค์ : การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค
 • อันดับที่ : 1
 • จำนวนหุ้น : 13,700 (54.80%)
 1. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด
 • วัตถุประสงค์ : การจัดหาน้ำและการจ่ายน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมโดยการประปาการจัดการน้ำเสีย
 • อันดับที่ : 5
 • จำนวนหุ้น : 1
 1. บริษัท อมตะ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • วัตถุประสงค์ : บริการเช่าห้องพักและพื้นที่รับซักรีดและทำความสะอาดและโทรศัพท์
 • อันดับที่ : 6
 • จำนวนหุ้น : 1
 1. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด
 • วัตถุประสงค์ : จำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
 • อันดับที่ : 5
 • จำนวนหุ้น : 1

เครดิต : MEGAGAME

ทดลองเล่น MEGAGAME

ทดลองเล่นสล็อตทุกค่าย เครดิตจริง ไม่จำกัดคุณภาพของเกม กราฟิก แอนิเมชั่น เกมที่ไม่มีใครเทียบ ไม่ซ้ำใคร เล่นฟรี จากทุกที่ในโลก รวม 24 ค่าย มากกว่า 1,500 เกม ผู้ใช้จะได้สัมผัสกับเกมที่ล้ำสมัยที่สุด ก่อนใคร เกมสล็อตทดลองเล่นฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสมาชิก

โปรโมชั่น MEGAGAME แจกจริงไม่ต้องลุ้น รับได้ทุกวัน

Megagame Mega Game MEGAGAME AI mega game app MEGAGAME WALLET MEGAGAME ทุนน้อย MEGAGAME ฝาก 1 รับ 50 MEGAGAME ฝาก 9 รับ 100 MEGAGAME ฝาก 10 รับ 100 MEGAGAME ฝาก 29 รับ 100 MEGAGAME ฝาก ถอนไม่มีขั้นต่ำ MEGA GAME ฝาก ถอน ไม่มีขั้นต่ำ MEGAGAME ฝากผ่านวอเลท MEGAGAME เข้าสู่ระบบ MEGAGAME เครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก MEGAGAME เว็บตรง MEGAGAME โปร 100 PG SLOT slot SLOT ONLINE SLOTONLINE True Wallet กรมอุตุนิยมวิทยา คริสเตียโน โรนัลโด ดาวน์โหลด MEGAGAME ดาวน์โหลด และติดตั้ง Mega Game ตรุษจีน 2566 ทำเทิร์น คืออะไร ฝาก 1 รับ 50 ฝาก 29 รับ 100 ล่าสุด ฟรีสปิน คืออะไร รีวิวเกมสล็อต วิธีสมัคร Mega Game วิธีเล่นสล็อตให้ได้กำไรสูงสุด สมัครสมาชิก Mega Game สล็อต สล็อตทุนน้อย สล็อตออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรี สูตรสล็อต MEGAGAME เครดิตฟรี เทคนิคในการเล่นสล็อต เมก้าเกม เมก้าเกมส์ แนวทางการเล่นสล็อต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา